Reconstructies

Een deel uit een uurwerk of een los onderdeel dat verloren is gegaan wordt met behulp van AutoCAD gereconstueerd. Hierbij wordt uiteraard uitgegaan van gaten of andere sporen die in het uurwerk zijn achtergebleven.

Onderstaand een reconstructie van het kwartierslagwerk van een Engelse tafelklok.
Op de achtergrond de AutoCAD ontwerptekening met daarop de uiteindelijke onderdelen.